Contact Information

Fang LIN; Jin PAN

Tel:8629-82668155
Email:SCDE@xjtu.edu.cn
Address:NO.28 West Xianning Road, Xi’an, Shaaxi China
Zip code:710049


Conference Location

Xi'an Jiaotong University Academic Exchange Center

(Address: Xi 'an Xingqing South Road No. 1, Yanta District, Xi'an, China)

 

Xi’an XianYang international airport:

Taxi to the Nanyang Xi’an: 120RMB &60 mins

Public Transport: Take airport shuttle bus to Jianguo Hotel then take a taxi for 10mins to Nanyang hotel - 90minutes journey &RMB 40 for your reference

 

Xi’an North railway station:

80 minutes drive to the Nanyang Xian,about 70RMB

Public transport: take Xi’an metro line 2 to Xiaozhai, then transferred to line 3, take off at Yanxing men Station,10minites walk to hotel. 45min&5RMB for your reference

 

Xi’an railway Station:10km away

Take a taxi for 30min & 25 RMB for you reference
Xi'an